Как се пише: влязъл или влязал?

Правилно е да се пише влязъл. Ако в края на причастия (думи, образувани от глаголи) се колебаем между -ъл и -ал, правим проверка с формата за мн.ч.: влязъ/ал – влезли – гласната изпада, следователно се пише влязъл. Но: казъ/ал – казали – гласната се запазва, следователно се пише казал. Оромедон даде знак на роба египтянин, […]