Как се пише: влязъл или влязал?

Правилно е да се пише влязъл. Ако в края на причастия (думи, образувани от глаголи) се колебаем между -ъл и -ал, правим проверка с формата за мн.ч.: влязъ/ал – влезли – гласната изпада, следователно се пише влязъл. Но: казъ/ал – казали – гласната се запазва, следователно се пише казал. Оромедон даде знак на роба египтянин, […]

Как се пише: влезли или влязли?

Правилно е да се пише влезли. Крадците са влезли през тавана и са отмъкнали килим и дрелка. Около 350 000 мигранти са влезли в ЕС от началото на годината. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се […]