Пише ли се запетая при естествено?

Думата естествено спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, естествено се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Ще си помисля, естествено, за различните варианти и тогава ще реша. Естествено, ти разглеждаш нещата […]

Пише ли се запетая при между другото?

Изразът между другото спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, между другото се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Между другото, това са любимите ти сладки. А ти, между другото, кандидатствал ли […]

Пише ли се запетая при за съжаление?

Изразът за съжаление спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част, за съжаление се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   За съжаление, чак сега виждам поканата и няма да успея да дойда на […]

Пише ли се запетая при изглежда?

Думата изглежда спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, изглежда се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Някой, изглежда, иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването. […]

Пише ли се запетая при впрочем?

Думата впрочем спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Впрочем имаш право да плащаш половин такса за детето в детската градина. Да чуем впрочем какво казва Кристалина Георгиева. Какво значение има мнението на Митко впрочем? Ако обаче по силата на други […]

Пише ли се запетая при разбира се?

Изразът разбира се спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението. Когато се употребява като вметната част*, разбира се се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Най-хубавото мезе за бирата, разбира се, са бирените фъстъци. Разбира се, за теб […]

При кои вметнати части се пише запетая?

Думи и изрази, които функционират и като вметнати части*, и като същински части на изречението (например сказуемо, обстоятелствено пояснение), се отделят със запетаи, когато са употребени като вметнати части. Такива са: от една страна, от друга страна, първо, второ, трето, обратно, напротив, изглежда, да речем, да кажем, значи, разбира се, между другото, естествено, за съжаление, […]

Пише ли се запетая при всъщност?

Думата всъщност спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Всъщност опозицията не иска вотът да мине. Колко бързи са всъщност бързите кредити? Дали левът е стабилен всъщност? Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред или […]

Пише ли се запетая при например?

Думата например спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Например ние не съхраняваме информацията за всички плащания, а само за тези, които вие пожелаете. В латинския език например формата в именителен падеж е lupus. Хората често не подозират колко много калории […]