Пише ли се запетая при за съжаление?

Когато се употребява като вметната част*, за съжаление се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   За съжаление, чак сега виждам поканата и няма да успея да дойда на празненството. В залата, за съжаление, няма необходимия кворум и заседанието ще бъде прекратено. Две пожарни коли пристигнаха на мястото на инцидента, но късно, за […]

Пише ли се запетая при изглежда?

Когато се употребява като вметната част*, изглежда се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Някой, изглежда, иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването. Изглежда, ти си един от малкото хора, които не страдат от бизнес късогледство. Ако пред вметнатата част изглежда стои неударен едносричен съюз, между […]

Пише ли се запетая при впрочем?

Този израз се използва само като вметната част* на изречението и не се отделя със запетаи. Впрочем имаш право да плащаш половин такса за детето в детската градина. Да чуем впрочем какво казва Кристалина Георгиева. Какво значение има мнението на Митко впрочем? Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред […]

При кои вметнати части се пише запетая?

Думи и изрази, които функционират и като вметнати части*, и като същински части на изречението (например сказуемо, обстоятелствено пояснение), се отделят със запетаи. Такива са: от една страна, от друга страна, първо, второ, трето, обратно, напротив, изглежда, да речем, да кажем, значи, разбира се, между другото, естествено, за съжаление, честно казано, казано по друг начин […]

При кои вметнати части не се пише запетая?

Думи и изрази, които се използват само като вметнати части* в изречението, не се отделят със запетаи. Такива са: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, обаче, например, действително, по всяка вероятност, навярно, следователно, като че ли, сякаш, в края на краищата и др.   Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса? […]

Пише ли се запетая при според мен?

Изразът според мен се използва само като вметната част* на изречението и не се отделя със запетаи.   Според мен Google+ е добра алтернатива на всемогъщия Facebook. Мат Деймън се справи с ролята според мен. Всичко според мен зависи от желанието на един-единствен човек. Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави […]