Пише ли се запетая при може би?

Изразът може би спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.   Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса? Новите телефони ще започнат да се продават може би още следващата седмица. Проблемът се дължи на повредена видео карта може […]

Пише ли се запетая при обаче?

Думата обаче може да се употребява като вметната част* или като съюз в изречението. Когато се употребява като вметната част* на изречението, обаче не се отделя със запетаи.   След двубоя обаче у мнозина остана усещането, че „Барселона“ спечели някак по инерция. Фикрет обаче забелязва сълзите на Тахсин. Говори каквото си искаш, никой няма да […]

Пише ли се запетая при според мен?

Изразът според мен спада към групата думи и изрази, които се използват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.   Според мен Google+ е добра алтернатива на всемогъщия Facebook. Мат Деймън се справи с ролята според мен. Всичко според мен зависи от желанието на един-единствен човек. Ако обаче по силата […]