Как се пише: в момента или вмомента?

Правилно е да се пише разделно – в момента. Правописът на това словосъчетание не е нормиран изрично. Ако нямате нужната сума в момента, винаги може да вземете новите мебели на лизинг. В момента, в който всички партии се разпадат, ние се обединяваме.