Как се пише: военнологистичен, военно-логистичен или военно логистичен?

Това прилагателно име се пише слято – военнологистичен, също и военнологистична, военнологистично, военнологистични, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – военна логистика. Китай разположи първата си военнологистична база в чужбина в Джибути, на източния бряг на Африка. Германия е най-подходяща страна за домакин на предвиденото ново военнологистично командване на НАТО, […]