Как се пише: военномедицински, военно-медицински или военно медицински?

Това прилагателно име се пише слято – военномедицински, също и военномедицинска, военномедицинско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – военна медицина. Военномедицинската академия е военно научно-образователно и диагностично-лечебно учреждение. Годността за военна служба се определя от военномедицинските органи.