Как се пише: военнотехнически, военно-технически или военно технически?

Това прилагателно име се пише слято – военнотехнически, също и военнотехническа, военнотехническо, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – военна техника. Днес в парламента се обсъжда предложението за предоставяне на военнотехническа помощ на Украйна. Военнотехническото сътрудничество между Германия и СССР се активизира след сключването на Пакта за ненападение на 23 […]