Как се пише: военнослужещ или военослужещ?

Правилно е да се пише с двойно н – военнослужещ, също и военнослужеща, военнослужещо, военнослужещи. В Швейцария всеки военнослужещ има право да задържи личното си оръжие след края на службата си и да го съхранява у дома. Германия изключи възможността да изпрати свои военнослужещи в Мали, за да се борят срещу ислямистите.