Как се пише: военно или воено?

Правилно е да се пише с двойно н – военно.   Военното положение в Полша е отменено на 22.07.1983 г. В Древния Рим арбалетите почти не са се ползвали като военно оръжие. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (военен) и в останалите форми гласната е […]