Как се пише: войвода или воевода?

Правилно е да се пише войвода, мн.ч. войводи. Преди 2002 г. формите войвода и воевода бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. За Индже войвода има различни предания и много народни песни, представящи го като закрилник на българите. Яне Сандански отказва да участва в общото съвещание на войводите, за да решат как ще […]