Как се пише: впечатление или впечетление?

Правилно е да се пише впечатление, мн.ч. впечатления. Коренът на думата е -печат- (срв. съществителното име печат). Прави ми впечатление, че си вещ по почти всички теми. Не оставайте с погрешни впечатления от критичната рецензия – всъщност филмът заслужава да се гледа.