Как се пише: впечатля или впечетля?

Правилно е да се пише впечатля (се), също и впечатлявам (се). Коренът на думата е -печат- (срв. съществителното име печат). Обиколих света, но най-много се впечатлих от Египет. Къщите в неокласически стил, които се издигат по двата бряга на реката, впечатляват посетителите на града.