Пише ли се запетая при впрочем?

Думата впрочем спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Впрочем имаш право да плащаш половин такса за детето в детската градина. Да чуем впрочем какво казва Кристалина Георгиева. Какво значение има мнението на Митко впрочем? Ако обаче по силата на други […]

Как се пише: впрочем или в прочем?

Думата се пише слято – впрочем. Впрочем знаеш ли къде точно е избирателната ти секция? Колко малко познаваме другите впрочем, а сме готови да раздаваме присъди.