Кога се употребява всеки и кога – всекиго, всекиму?

В книжовната реч се употребява само формата всеки – независимо от синтактичната позиция на това местоимение (подлог, допълнение и др.), дали означава лице, дали е самостоятелно употребено и т.н. Внимавайте да не обучите кучето си така, че да е агресивно към всеки. Новият колега се старае да угоди на всеки, но е ясно, че това […]

Как се пише: всеки или секи?

Правилно е да се пише всеки, също и всяка, всяко. Купих цветя и започнах да ги подарявам на всеки срещнат. Всяка година на Коледа масата се отрупва с всевъзможни вкуснотии.