Как се пише: всеослушание или всеуслушание?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Преди 2002 г. дублетни форми бяха всеослушание и всеуслишание. Министърът на отбраната на САЩ заяви на всеослушание/всеуслушание в Сената, че се обсъжда вариант за оказване на военна помощ на Украйна. Наистина ли смяташ за редно да питаш на всеослушание/всеуслушание как да направиш […]