Как се пише: всичко или сичко?

Правилно е да се пише всичко. Започна голяма стрелба и чичо Мартин улучваше всичко, защото бе по-добър стрелец от Вилхелм Тел. (И. Петров, „Преди да се родя и след това“) Достоевски приема християнството преди всичко като религия на любовта. Всичко беше в хаос и книгите лежаха разпилени на изящния килим.