Как се пише: вследствие или в следствие?

Правилно е да се пише слято – вследствие (на). Вследствие на обилните снегонавявания е затруднено движението по всички пътища в североизточната част на страната. Установява се, че имот 258 е образуван вследствие на обединяване на поземлени имоти с идентификатори 65578.413.113 и 65578.413.701.