Как се пише: встрани или в страни?

Когато се употребява със значение ’на място, което е вляво или вдясно, отстрани’ или ’по посока наляво или надясно’, се пише слято – встрани.   Едни приятели са спрели в някаква горичка встрани от пътя. Отбихме се встрани от туристическата пътека и разбира се, се загубихме. Когато представлява съчетание от предлог и съществително име в […]