Как се пише: всъщност или в същност?

Правилно е да се пише слято – всъщност. Самолетът е изпълнявал курс към Пекин, но всъщност е летял в противоположна посока. Всъщност имаме ли реална представа докъде стигат човешките възможности?

Пише ли се запетая при всъщност?

Думата всъщност спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Всъщност опозицията не иска вотът да мине. Колко бързи са всъщност бързите кредити? Дали левът е стабилен всъщност? Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред или […]