Пише ли се запетая при във връзка с?

Само по себе си словосъчетанието във връзка с НЕ налага употреба на запетая:   Във връзка с това обстоятелство е следвало отговорният служител от ТП на НОИ да извърши необходимата проверка. Кметът на Девня Атанас Кузев изпрати до медиите своя отговор във връзка с изявленията на общинския съветник Свилен Шитов. Ако обаче по силата на […]