Как се пише: възвръщаемост или възвращаемост?

Правилно е да се пише възвръщаемост. Средната възвръщаемост на инвестициите в имоти през последните години намалява както в национален, така и в световен мащаб. Рискът и възвръщаемостта вървят ръка за ръка при инвестирането.