Как се пише: възможност, вазможност или възможнос?

Правилно е да се пише възможност, мн.ч. възможности. Думата има представка въз-, корен -мож- и наставка -ност. Още утре ще имаме възможност да изплатим задълженията си. Възможностите обикновено са маскирани като тежка работа и затова повечето хора не ги разпознават. (Ан Ландърс)