Как се пише: въз основа на или възоснова на?

Правилно е да се пише въз основа на. Правописът на това словосъчетание не е нормиран изрично. Жалбоподателят има право да научи въз основа на коя правна норма е санкциониран. Комисията е изготвила своя доклад въз основа на информацията, получена от общинската администрация.