Как се пише: възпоминателен или възпоменателен?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: възпоминателен/възпоменателен, също и възпоминателна/възпоменателна, възпоминателно/възпоменателно, възпоминателни/възпоменателни. Препоръчителна е употребата на възпоминателен. БНБ пуска в обращение сребърна възпоминателна/възпоменателна монета по случай годишнината от Съединението. Тържеството започна с възпоминателно/възпоменателно слово за видния възрожденец.