Как се пише: възпрепятстван или възпрепядстван?

Правилно е да се пише възпрепятстван, също и възпрепятствана, възпрепятствано, възпрепятствани. Ако свидетелят е възпрепятстван да се яви лично в съда, може да бъде изслушан чрез видеоконферентна връзка. Френските рибари се оплакаха, че са възпрепятствани да извършват дейност в британски води поради трудности при получаването на лиценз.