Как се пише: възрастта или възраста?

Правилно е да се пише възрастта (възраст + определ. член та). Пенсионната реформа предвижда плавно нарастване на възрастта и стажа при жените и мъжете. Геолозите определят възрастта на Земята на около 4.54 милиарда години.