Как се пише: въставам, въстана; възставам, възстана или възтавам, възтана?

Правилно е да се пише въставам, въстана. Правописът на думите е изключение от морфологичния принцип – морфемите да се пишат по един и същи начин, независимо как се произнасят. Думите имат представка въз- и корен -ста-. Ние, родителите, често въставаме срещу безчинствата с децата ни, когато е твърде късно. Хиляди френски шофьори въстанаха вчера срещу […]