Как се пише: въображение, въобръжение или ваображение?

Правилно е да се пише въображение. Човек притежава въображение, за да компенсира това, което не е, и чувство за хумор, за да се утешава, че е това, което е. (Хектор Хю Мънроу – Саки) С малко повече въображение излезлите от употреба гуми може да се използват отново.