Как се пише: въплътя (се), въплътявам (се), въплъщавам (се) или въплатя (се), въплатявам (се), въплащавам (се)?

Правилно е да се пише въплътя (се), въплътявам (се), въплъщавам (се). Коренът на думите е -плът- (с променена крайна съгласна в последния глагол), а не -плат-. Дано волята за промяна, която демонстрира новият премиер, се въплъти в дела. Кумовото дърво, поставено на сватбената маса, въплътява/въплъщава идеята за новото семейство.