Къде се пише запетая при въпреки че?

Въпреки че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при въпреки че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с въпреки че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]