Как се пише: връзвам или вързвам?

Правилно е да се пише връзвам, но вържа. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата в-ръ-звам има две съгласни – зв; след групата ър/ръ в думата в-ър-жа има една съгласна – […]