Как се пише: възпитание или въспитание?

Правилно е да се пише възпитание. Думата има представка въз-, която се пише по един и същи начин, независимо от изговора ѝ. Поощрението е също толкова важно при възпитанието на децата, колкото и забележката. Сигурно не е като всеизвестните ни кокетки, а момиче с добро възпитание и характер.