Как се пише: вътрешнофирмен, вътрешно-фирмен или вътрешно фирмен?

Правилно е да се пише слято – вътрешнофирмен, също и вътрешнофирмена, вътрешнофирмено, вътрешнофирмени.   Вътрешнофирменото обучение има за цел да осигури специализирана подготовка на персонала за изпълнение на конкретна работа. В България вътрешнофирмената комуникация все още няма стратегическа роля за бизнеса. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява […]