Как се пише: вътрешноадминистративен, вътрешно-административен или вътрешно административен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноадминистративен, също и вътрешноадминистративна, вътрешноадминистративно, вътрешноадминистративни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вътрешна администрация. Реформите в МВР са насочени към промяна на вътрешноадминистративното устройство, но не и към оптимизация на същностните функции на системата. Нужно е да се създаде единен електронен регистър […]