Как се пише: вътрешнозаводски, вътрешно-заводски или вътрешно заводски?

Правилно е да се пише слято – вътрешнозаводски, също и вътрешнозаводска, вътрешнозаводско.   Работниците, които са ангажирани с поддръжката и с вътрешнозаводския транспорт, ще бъдат снабдени с подходящо работно облекло. Предполагам, че това е вътрешнозаводско обозначение на модела на гумата. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно […]