Как се пише: вътрешнонормативен, вътрешно-нормативен или вътрешно нормативен?

Правилно е да се пише слято – вътрешнонормативен, също и вътрешнонормативна, вътрешнонормативно, вътрешнонормативни.   Както казва бившият финансов директор, бартерът не е забранен от вътрешнонормативната уредба в БНТ. Право и задължение на работодателя е да издава вътрешнонормативни документи. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно […]