Как се пише: вътрешноорганизационен, вътрешно-организационен или вътрешно организационен?

Това прилагателно име се пише слято – вътрешноорганизационен, също и вътрешноорганизационна, вътрешноорганизационно, вътрешноорганизационни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вътрешна организация. Държавата не може да се намесва във вътрешноорганизационния живот на религиозните общности. Агенцията за приватизация разработва всички технологични и вътрешноорганизационни актове, необходими за организиране и провеждане на централизираните […]