Как се пише: верни или вярни?

Правилно е да се пише верни, също и верен, верният, верния. На дълъг път се тръгва с верни приятели. Нито един часовник вкъщи не е верен! Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са […]

Как се пише: вярно или верно?

Правилно е да се пише вярно (наречие). Вярно, провалихме се, но какво спечелиха противниците ни? Още нямаше шест години, а знаеше вече да чете, пишеше вярно, смяташе без проблеми. Прилагателното име вярно (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Отзовава се като вярно куче, стига само да го повикаш. Попълнете липсващите думи в […]