Как се пише: вярно или верно?

Правилно е да се пише вярно (наречие). Вярно, провалихме се, но какво спечелиха противниците ни? Още нямаше шест години, а знаеше вече да чете, пишеше вярно, смяташе без проблеми. Прилагателното име вярно (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Отзовава се като вярно куче, стига само да го повикаш. Попълнете липсващите думи в […]