Пише ли се запетая пред в зависимост от?

Само по себе си словосъчетанието в зависимост от НЕ налага употреба на запетая:   Глобите няма да бъдат фиксирани, а ще ce oпpeдeлят в зависимост от доходите на наказвания. Всичко щеше да се реши в зависимост от това дали хората щяха да останат, или да си тръгнат.   Ако обаче по силата на определени правила […]