Как се пише: впоследствие или в последствие?

Правилно е да се пише слято – впоследствие. Голям брой комерсиални игри впоследствие са били пуснати като безплатни. Столицата на арменското кралство Киликия първоначално е град Тарсус, а впоследствие тя е преместена в Сис.