Пише ли се запетая при израза в случай че?

В случай че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Марко ще изпълнява и ролята на резервен пилот в тима на японците, в случай че стане нещо непредвидено. Избягвайте да шофирате, в случай че сте ядосани, доста уморени или разтревожени. Ако простото изречение, въведено със […]