Как се пише: габърче, габарче, кабарче или кабърче?

Правилно е да се пише габърче, мн.ч. габърчета. Преди 2012 г. правилната форма беше кабарче. Забоде с габърче картончето на вратата, заключи я и потегли за Рим. Дърветата из София са се превърнали в табла за обяви и некролози, а телчетата, габърчетата и пироните се трупат година след година.