Как се пише: генерал-майор или генерал майор?

Това сложно съществително име се пише полуслято – генерал-майор, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: генерал-майорът, генерал-майори. Пагонът на генерал-майора е с две големи генералски звезди с по четири лъча. Първа конна дивизия, ръководена от генерал-майор Иван Колев, взема […]