Как се пише: гергеф или гергев?

Правилно е да се пише гергеф. Думата е заета от персийски чрез турски – gergef. По-лесно ли се бродира, ако се използва гергеф? В инструкциите се препоръчва панамата да не се опъва на гергеф.