Как се пише: гипсовъчен или гипсовачен?

Правилно е да се пише гипсовъчен, също и гипсовъчна, гипсовъчно, гипсовъчни. Спешният травматологичен кабинет трябва да разполага с набор от гипсовъчни инструменти: гипсовъчен нож, гипсорезачка, клещи, телорезачка. Към кабинетите по ортопедия и травматология има манипулационна, гипсовъчна и превързочна зала. Забележка: В източника липсва конкретното прилагателно име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, […]