Какво тире се пише между години и дати – дълго или късо?

При означаване на период се пише дълго тире, а от двете му страни се оставят интервали (шпации). Атанас Христов Далчев (12.06.1904 – 17.01.1978) е сред най-видните български поети и преводачи на миналия век. Над 70 милиона войници, от които 60 милиона европейци, са мобилизирани в Първата световна война (1914 – 1918).