Как се пише: голямогабаритни или големогабаритни?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: голямогабаритен/големогабаритен, също и голямогабаритна/големогабаритна, голямогабаритно/големогабаритно, голямогабаритни/големогабаритни. Препоръчителна е употребата на голямогабаритен. В сервиза са осигурени оптимални условия за ремонтните дейности на голямогабаритна/големогабаритна строителна и минна техника. Тирът е бил натоварен с голямогабаритни/големогабаритни стоманени конструкции.