Как се пише: голямокалибрен или големокалибрен?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: голямокалибрен/големокалибрен, също и голямокалибрена/големокалибрена, голямокалибрено/големокалибрено, голямокалибрени/големокалибрени. Препоръчителна е употребата на голямокалибрен. През 1938 г. Шпагин и Дегтярьов създават голямокалибрената/големокалибрената картечница ДШК. Обстрелът е извършен с голямокалибрени/големокалибрени миномети както от арменска територия, така и от окупираните земи на Азербайджан.